Den Haag

Dit betoncasco is in eerder stadium gestort, dit in verband met het verlopen van de hypotheekofferte. Een brandmerknummer moest tijdig worden aangebracht zodat bij de notaris toch voor het verstrijken van de offerte de hypotheekakte kon passeren. Binnenkort vervolgen we de werkzaamheden en maken wij deze woonark wind- en waterdicht. Daarna zal deze waterwoning afgebouwd en worden voorzien van installatiewerk.

Ook interesse in nieuwbouw? Maak snel een afspraak:

Sander de Boer 
+316 122 108 75
sander@spruytwaterwoningen.nl